Üdvözöljük!

Főbb híreink:

Ügyelet a nyári szünetben szerdai napokon 9-12 óráig tart!


Siófoki nyári tábor! | Bővebben


Tisztelt jelenlegi és leendő Szülők, tisztelt Látogatók!

Köszöntöm mindazokat, akik meglátogatták a Bársony János Általános Iskola honlapját és érdeklődnek intézményünk iránt.

Iskolánk Miskolc belvárosához közel, a Bársony János utcában található. Épületünk 1974-ben került átadásra, eredetileg is iskola céljára tervezték. Ennek köszönhetően technikai, műszaki színvonala építésekor is kiváló volt, és a tervszerű karbantartásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően ezt a színvonalat megőriztük, sőt a kor követelményeinek megfelelően sok területen túlszárnyaltuk.

A tervezők előrelátását dicséri, hogy rendelkezünk minden olyan helyiséggel, mely a korszerű oktató-nevelő munkához, valamint az iskolai rendezvények lebonyolításához szükséges. Aulánkban kényelmesen elfér összes tanulónk - létszámuk évek óta 450 fő körül mozog – és gond nélkül tudunk rendezni több száz fős farsangokat, bálokat, ballagásokat. Tornatermünk, tornaszobánk, tágas udvarunk lehetővé teszi, hogy tanulóink kielégíthessék mozgásigényüket. Igyekszünk az iskolát otthonossá tenni, olyan körülményeket biztosítani, hogy az iskolába járás ne teher, hanem a mindennapok természetes része legyen számukra.

Tantestületünk létszáma 38 fő. Minden szak esetében hozzáértő szakemberek irányítják az oktató-nevelő munkát. Sokan rendelkeznek kettő, illetve több diplomával és mindenki rendszeresen képezi magát, részt vesz a továbbképzéseken. Az iskolavezetés nagy súlyt fektet arra, hogy a pedagógusok elsajátítsák a korszerű módszereket, eljárásokat, és azt kamatoztassák mindennapi munkájuk során.

Az igazgató munkáját a hagyományoknak megfelelően alsó tagozatos és felső tagozatos igazgatóhelyettesek segítik. A hagyományos iskolavezetési struktúrát azonban korszerű tartalommal töltjük meg, az oktatásszervezésben kerek egészként tekintünk a nyolc évfolyamra, ahol az egyes évfolyamokon megszerzett tudásra és neveltségi szintre alapoznak a felsőbb évfolyamok. Ezért a vezetői munkában ma már nem különülnek el szigorúan az alsó és felső tagozatos tevékenységek. Ez az irányítás növeli az oktató-nevelő munka hatékonyságát.

Oktatási struktúránkban két tantárgy emelt szintű oktatásának van régóta hagyománya. Ezek az angol nyelv, és a számítástechnika. Ezen tantárgyak felvétele önkéntes, de akinek képességei lehetővé teszik a fokozott terhelést, akár két emelt szintű képzési formát is választhatnak egyszerre.

Intézményünkben asztmás gyermekek is tanulhatnak, sóbarlang segíti egészségi állapotuk javítását.

A matematika, a magyar nyelv és irodalom tantárgyak éves kompetenciavizsgálata során iskolánk évek óta az országos átlag fölötti teljesítményt nyújt. Továbbtanulási mutatóink is jó eredményeket tükröznek. Évek óta tanulóink 85-90 % - a az általa első helyen megjelölt középiskolába nyer felvételt. Diákjaink bejutnak a legnépszerűbb középiskolák legnépszerűbb tagozataira is. A matematika és a magyar nyelv és irodalom tantárgyak esetében felső tagozaton a tanulókat képességeik szerint három csoportra bontva oktatjuk. Ez személyre szabottabb, differenciált fejlesztést tesz lehetővé. Ezen túl, ugyancsak e két tantárgyból a nyolcadik évfolyamon felvételi előkészítőt is tartunk heti rendszerességgel, melyek térítésmentesen állnak diákjaink rendelkezésére. A feltételeket igyekszünk biztosítani a magyar nyelv és irodalom, valamint matematika központi felvételi sikeres teljesítéséhez. Mindez azonban szorgalom és otthoni sok-sok gyakorlás segítségével hozza meg a legjobb eredményt.

Nagy hangsúlyt kapnak iskolánkban a szabadidős sportok. Természetesen versenyeznek is tanulóink, és eredményeink miatt nincs okunk szégyenkezni, de a hangsúlyt nem az élsportra, hanem a mindennapos testmozgásra, a mozgásszegény életmód elleni küzdelemre helyezzük. Évek óta kedvelt sportok tanulóink körében a labdarúgás, kosárlabda, röplabda.

Nagyon népszerű tanulóink körében tánccsoportunk. Nagyon sok sikeres fellépést tudhatnak maguk mögött. Több száz tanulónk vesz részt korcsoportokra osztva a foglalkozásokon. Ez a tevékenység a művészeti fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt a testmozgásra is.

A gyermekek testi fejlődésének szempontjából fontos szerepe van a táplálkozásnak. Bátran mondhatom, hogy a visszajelzések alapján konyhánk a legjobb általános iskolai konyhák között van. Élelmezésvezetőnk és szakácsunk a legnagyobb gondossággal állítja össze az egészséges ételeket tartalmazó heti menüt, melyet tanulóink egy szép, otthonos, korszerű ebédlőben fogyaszthatnak el. Pedagógiai munkánk során támaszkodunk a magyar pedagógiai hagyományokra, melyek évszázadokon át alakultak ki, és megalapozták a magyar iskolarendszer jó hírnevét. Eötvös József és Klebelsberg Kuno, a magyar oktatás máig nagy hatású alakjainak szellemében, a pozitív hagyományokat megtartva, de korszerű tartalommal és oktatási formákkal megtöltve végezzük oktató-nevelő munkánkat. Tanulóinktól megköveteljük a tanulást, a tanórai fegyelmet, a kulturált viselkedést. Szem előtt tartjuk, hogy a szülők azért bízták ránk gyermekeiket, hogy tanítsuk őket és formáljuk jellemüket. Ebben a munkában számítunk a szülők támogatására, mert ha otthon és az iskolában a tanulókat egy irányba mutató hatások érik, akkor bízvást számíthatunk rá, hogy az eredmények nem maradnak el.

Az iskolában fegyelemnek kell lenni, de emellett még jól is érezhetik magukat a diákok. Megvan a maga ideje a szórakozásnak, a játéknak is, hiszen ez éppúgy hozzátartozik egy iskolához, mint a tanulás, művelődés. Tantestületünk tagjai az alábbi, több mint nyolcvan éve született, de még ma is korszerű útmutatást tartalmazó Klebelsberg idézet szellemében végzik munkájukat:

"…teljesen elhibázott az ideál, mely csak abban látja a gyermek kiválóságát, hogy nyugodtan ül meg a maga helyén, s amely elítéli a túláradó gyermeki temperamentum élénkségét és természetes vágyát az iránt, hogy a maga csekély örömeit, játékosságát elengedhetetlenül kielégítse. Mert az ilyen gyermekben túlpezseg az életerő, ezek a gyermekek azok, kik az élet nagy vizsgáján be fognak válni, és én a magyar oktatótól, kezdve a kis óvónőn fel az egyetemi tanárig, megkövetelek egyet: nem csak tanítsa, hanem szeresse a magyar gyermeket." (Klebelsberg Kuno, 1926)

Igazgató: Kegyes Jenő

Bársony-Hunyadi Általános Iskola


OM azonosító:

028948

 

Tel/Fax:

46/504-721 vagy 46/504-713

 

Cím:

3531 - Miskolc, Bársony J. u. 27/A.

 

Email:

ighelyettes@barsonyj-miskolc.sulinet.hu


Nagyobb térképre váltás
Bársony János Általános Iskola | 2013